MÍA & NGÔ - Nguồn thức ăn cho bò tại trại bò sạch Huyền Giang

Với tiêu chí Cung cấp bò giống , bò thịt đạt chất lượng tốt nhất được nuôi theo quy trình sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn nên nguồn thức ăn cho bò luôn được chú trọng tại trại bò sạch Huyền Giang

Trang Trại Bò Sạch Huyền Giang là trang trại chăn nuôi bò theo mô hình sạch , chuyên cung cấp bò giống , bò thịt đặc biệt là giống bò 3B. giống bò có sức đề kháng, ăn uống tốt nên sản lượng thịt rất cao, bò tăng trưởng nhanh mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hình ảnh về thức ăn của bò :